Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

Amandów - modernizacja drogi w kierunku Krowiarek

08.08.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Amandów - modernizacja drogi w kierunku Krowiarek"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.09.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 24.08.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 24.08.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 08.08.2012r.w

BZP pod numerem 290808-2012.

PLIKI DO POBRANA:

WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

SIWZ

Modernizacja ul. Nowej w Pawłowie

08.08.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Modernizacja ul. Nowej w Pawłowie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.09.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 23.08.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 23.08.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 08.08.2012r.w

BZP pod numerem 290766-2012.

PLIKI DO POBRANA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA TRESCI SIWZ

SIWZ

Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie

08.08.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie "

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: od 01.09.2012r. do 15.05.2013r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 16.08.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 16.08.2012r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 08.08.2012r.w

BZP pod numerem 291374-2012.

Pliki do pobrania:

PONOWNY WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYBÓR OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

SIWZ

Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie

10.07.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,
woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Usługa- „Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 2012/2013”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: Rok szkolny 2012/2013, od dnia 03.09.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 19.07.2012r. godz 09:00 pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 19.07.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 10.07.2012r. w

BZP pod numerem 244560-2012.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SIWZ

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie

06.06.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.10.2013r. - dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu; termin realizacji zmieniono na dzień : 19.10.2013r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 500.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie, dokonano zmiany SIWZ w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wymagane zabezpieczenie wynosi 2% ceny całkowitej (brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 22.06.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego, dokonano zmiany       ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert; termin składania ofert upływa 06.07.2012r. o godz. 09:00, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert; termin składania ofert upływa 11.07.2012r. o godz. 12:00,

Otwarcie ofert: 22.06.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert; termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.07.2012r. o godz. 09:15, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert; termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.07.2012r. o godz. 12:15,

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.06.2012r.w

BZP pod numerem 192212-2012.

Zmiany Ogłoszenia: nr 210264-2012 z dnia 16.06.2012, nr 214286-2012 z dnia 21.06.2012r., nr 222592-2012 z dnia 27.06.2012r., NR 235328-2012 z dnia 04.07.2012r.

PLIKI DO POBRANA:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - oddalenie odwołania

ODWOŁANIE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

informacja z otwarcia ofert

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - dodano 04.07.2012r.

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ

ZMIANA SIWZ

WYJAŚNIENIE 3

WYJAŚNIENIE 2

WYJAŚNIENIE_1_DO SIWZ

SIWZ

PFU

Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach

31.01.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.05.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 16.02.2012r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 16.02.2012r. godz 10:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 31.01.2012r.w

BZP pod numerem 28678-2012.

PLIKI DO POBRANA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIE 3

WYJAŚNIENIE

ZMIANA SIWZ

SIWZ

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie

31.01.2012

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.05.2012r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 16.02.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 16.02.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 31.01.2012r.w

BZP pod numerem 28630-2012.

PLIKI DO POBRANA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIE 3

WYJAŚNIENIE

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ

SIWZ

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

12.12.2011

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (zakład znajduje się w pok. 15 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich)

Termin realizacji: dostawa ciągnika nastąpi do 30 dni po podpisaniu umowy, okres trwania umowy: 36 miesięcy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 20.12.2011r. godz 09:00 pok. nr 15

Otwarcie ofert: 20.12.2011r. godz 09:30 pok. nr 8 w budynku Urzędu Gminy

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 12.12.2011r.w

BZP pod numerem 422696-2011.

DO POBRANIA:

wybór oferty najkorzystniejszej

SIWZ WYJAŚNIENIE II

SIWZ WYJAŚNIENIE

SIWZ

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

22.11.2011

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (zakład znajduje się w pok. 15 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich)

Termin realizacji: dostawa ciągnika nastąpi do 30 dni po podpisaniu umowy, okres trwania umowy: 36 miesięcy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 30.11.2011r. godz 09:00 pok. nr 15

Otwarcie ofert: 30.11.2011r. godz 09:30 pok. nr 8 w budynku Urzędu Gminy

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 22.11.2011r.w

BZP pod numerem 391220-2011.

DO POBRANIA:

unieważnienie postępowania

wyjasnienie II do siwz

 

wyjasnienie do siwz

SIWZ

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnyc

13.09.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: w okresie trwania zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Ilość części zamówienia: 7

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 21.09.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 21.09.2011r. godz 10:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 13.09.2011r.w

BZP pod numerem 286062-2011.

DO POBRANIA:

wybór oferty najkorzystniejszej

uniważnienie części

SIWZ

wzór umowy

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnyc

01.09.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: w okresie trwania zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Ilość części zamówienia: 13

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 09.09.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 09.09.2011r. godz 10:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 01.09.2011r.w

BZP pod numerem 269328-2011.

DO POBRANIA

WYBÓR OFERT

UNIEWAŻNIENIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA

SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

WZÓR UMOWY

Rewitalizacja stawów wraz z zagospodarowaniem terenu na Zielonym Centrum Krowiarek

30.08.2011

Gmina Pietrowice Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy Gminy reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Krowiarkach z siedzibą w Krowiarkach przy ul. Wyzwolenia 24 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Rewitalizacja stawów wraz z zagospodarowaniem terenu na Zielonym Centrum Krowiarek"

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Krowiarkach

Termin realizacji:  do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 14.09.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 14.09.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 30.08.2011r.w

BZP pod numerem 265038-2011.

DO POBRANIA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SIWZ

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Utwardzenie placu przy kościele w Pawłowie

18.08.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Utwardzenie placu przy kościele w Pawłowie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap: do 31.10.2011r., II etap: do 31.05.2012 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 02.09.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 02.09.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 18.08.2011r.w

BZP pod numerem 248518-2011.

DO POBRANIA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA SIWZ - 19.08.2011r.

SIWZ

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczającej

29.07.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczajacej"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: I etap: do 31.10.2011r., II etap: do 31.05.2012 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 16.08.2011r. godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 16.08.2011r. godz 10:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 29.07.2011r.w

BZP pod numerem 221910-2011.

DO POBRANIA:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

SIWZ

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego w Makowie

29.07.2011

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego w Makowie"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  do 30.09.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 16.08.2011r. godz 11:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 16.08.2011r. godz 11:30 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 29.07.2011r.w

BZP pod numerem 222296-2011.

Pliki do pobrania:

wybór oferty najkorzystniejszej 

SIWZ i przedmiar

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij