Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
21.07.2003

Modernizacja dróg transportu rolnego

Urząd Gminy Pietrowice Wlk., 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego w Krowiarkach i Lekartowie metodą recyklingu.(PKWiU: 45.23.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 10.10.2003.

Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2003.

Wadium - 2300,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,0 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z jerzy@pietrowice wielkie.pl lub faksem nr 032-4198407.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1. Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2003 o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Urząd Gminy Pietrowice Wlk., 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski, tel. 032-4198407, fax 032-4198407, www.pietrowicewielkie.ug.pl, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego w Krowiarkach i Lekartowie metodą recyklingu.(PKWiU: 45.23.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 10.10.2003.

Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2003.

Wadium - 2300,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,0 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z jerzy@pietrowice wielkie.pl lub faksem nr 032-4198407.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2003 o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: Spełniają warunki określone w SIWZ.

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij