Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
27.10.2014

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.12.2016 r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 20.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4 % ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:00 pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert;
termin składania ofert upływa 05.11.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 03.11.2014 r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05.11.2014r.o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 27.10.2014 r. w BZP pod numerem: 356728-2014

Zmiana ogłoszenia BZP : nr 362094-2014 z dnia 31.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniej

Protokół z otwarcia ofert

SIWZ zmiana treści ogłoszenia

SIWZ odpady

ogłoszenie odpady

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij