Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
10.10.2014

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  30.06.2015r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 120.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie,

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godz. 11:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego,

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu skladania ofert ;
termin składania ofert upływa 31.10.2014r o godzinie 11:00

Otwarcie ofert: 24.10.2014r. godz. 11:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert;

termin otwarcia ofert wyznaczono na dzien 31.10.2014r.
o godzinie 11:15

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 10.10.2014r.w

BZP pod numerem: 337362-2014

 Zmiana ogłoszenia BZP : nr 353860-2014 z dnia 23.10.2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

udzielenie zamówienia publicznego

zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Protokół z otwarcia ofert

Zmiana terści PFU 23.10.2014r.

Zmiana treści SIWZ zmiana TREŚCI OGŁOSZENIA

Wyjaśnienie 1 SIWZ PFU

zmiana tresci SIWZ_PFU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PFU

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij