Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
29.07.2013

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
ogłasza publiczny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż składnika majątku ruchomego

1. Sprzedający: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie.
2. Przedmiot sprzedaży: autobus marki Jelcz, model pojazdu L090M, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny SRC E100
3. Cena wywoławcza brutto: 20 700 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych). Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 11.07.2013r.
4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8 Sala Narad).
5. Termin i miejsce składania ofert: opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.  do godziny 9.00 powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA do zakup autobusu” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.08.2013r godz. 10.00,
6. Warunek dopuszczenia do przetargu: warunkiem jest terminowe złożenie oferty zakupu w/w pojazdu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl w zakładce przetargi.
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu przetargu (licytacji) nabywcy nastąpi protokolarnie, niezwłocznie po wpłaceniu na konto Gminy ceny brutto nabycia
8. Warunki przetargu:
• w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
• osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru,
• w przetargu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie,
9. Informacje dodatkowe:
• uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Cecylia Pawlasek oraz Pan Marcin Ignasiak
• przedmiot przetargu (licytacji) można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 0324198085.

Wójt działający w imieniu Gminy Pietrowice Wielkie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu przetargu (licytacji) oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży w razie stwierdzenia, że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

                                                                  Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
                                                                  (-) Andrzej Wawrzynek

 

Pliki do pobrania

formularz oferty na autobus

wycena rzeczoznawcy

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij