Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
06.06.2012

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie”

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji:  31.10.2013r. - dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu; termin realizacji zmieniono na dzień : 19.10.2013r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 500.000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie, dokonano zmiany SIWZ w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wymagane zabezpieczenie wynosi 2% ceny całkowitej (brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 22.06.2012r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego, dokonano zmiany       ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert; termin składania ofert upływa 06.07.2012r. o godz. 09:00, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert; termin składania ofert upływa 11.07.2012r. o godz. 12:00,

Otwarcie ofert: 22.06.2012r. godz 09:15 pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert; termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.07.2012r. o godz. 09:15, dokonano zmiany ogłoszenia w zakresie terminu otwarcia ofert; termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.07.2012r. o godz. 12:15,

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.06.2012r.w

BZP pod numerem 192212-2012.

Zmiany Ogłoszenia: nr 210264-2012 z dnia 16.06.2012, nr 214286-2012 z dnia 21.06.2012r., nr 222592-2012 z dnia 27.06.2012r., NR 235328-2012 z dnia 04.07.2012r.

PLIKI DO POBRANA:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - oddalenie odwołania

ODWOŁANIE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

informacja z otwarcia ofert

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - dodano 04.07.2012r.

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ

ZMIANA SIWZ

WYJAŚNIENIE 3

WYJAŚNIENIE 2

WYJAŚNIENIE_1_DO SIWZ

SIWZ

PFU

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij