Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
06.04.2011

Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 21.04.2011r. godz 08:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 21.04.2011r. godz 08:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.04.2011r.w

BZP pod numerem 66926-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 17.05.2011r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 18.04.2011

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 18.04.2011

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 13.04.2011

SIWZ

Dokumenty pozostałe

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij