Dzisiaj jest:
poniedziałek, 10 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
04.04.2011

"Rewitalizacja parku w Kornicach - II etap"

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: "Rewitalizacja parku w Kornicach - II etap"

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Termin realizacji: do 31.10.2011r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej(brutto) przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 19.04.2011r. godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert: 19.04.2011r. godz 09:30 pok. nr8 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 04.04.2011r.w

BZP pod numerem 64422-2011. Przewiduje się unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

Wybor oferty najkorzystniejszej

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ - 21.04.2011

ZMIANA TREŚĆI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 15.04.2011r.

ZAPYTANIA DO SIWZ-13.04.2010

SIWZ

Dokumenty pozostałe

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij