Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
15.09.2010

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych”

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczajacej kwoty określone na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot przetargu: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych”(CPV; 66113300)

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 

Termin realizacji: udzielenie kredytu do 30.11.2010 r., spałata kredytu w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2020r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: 15.000 zł (warunki wnoszenia wadium określa SIWZ)

Termin składania ofert: 26.10.2010 godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 15.09.2010r. do Urzędu Oficjanych Publikacji Wspólnot Europejskich  

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 25.10.2010

opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu

uzupełniane dokumenty - 20.10.2010

uzupełniane dokumenty - 19.10.2010

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ III

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ II

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz1

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz2

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz3

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz4

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz5

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz6

załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz7

 załaczniki do pisma "wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ cz8

SIWZ

Załączniki

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij