Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
13.07.2010

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żerdzinach przy ul. Szkolnej 1”

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żerdzinach przy ul. Szkolnej 1”na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.(CPV; 45331100-7, 45331100-0, 45331110-0, 45400000-1, 45421100-5)

Termin realizacji: 15.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej przedstawionej w ofercie

Termin składania ofert: 28.07.2010 godz 10:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 13.07.2010 pod nunerem 207082-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 (23.07.2010)

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (22.07.2010)

SIWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij