Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
13.07.2010

Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Żerdzinach

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamowienia poniżej równowartości 14.000 euro (ogłoszenie nieobowiązkowe)

Przedmiot przetargu: „Remont pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie
świetlicy wiejskiej w Żerdzinach” na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (CPV: 45111300-1, 45311200-2, 45332300-6, 45332300-6, 45432130-4)

Termin realizacji: 29.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 28.07.2010 godz 09:00 pok. nr1 w siedzibie Zamawiającego

Uwagi: Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 13.07.2010 pod nunerem 206790-2010

Pliki do pobrania:

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ (PRZEDMIARU) 26.07.2010

SIWZ

Przedmiar robót

 

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij