Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
01.07.2005

Modernizacja dróg transportu rolnego

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Modernizacja dróg transportu rolnego w Pawłowie i Samborowicach metodą recyklingu.(CPV 45233223-8, 45233251-3).

Termin realizacji: (wymagany) - 15.10.2005. Termin realizacji (pożądany) - 30.09.2005.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 15.07.2005 o godzinie 10:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 15.07.2005 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij