Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
03.07.2006

Wymiana okien

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Wymiana okien w ZSP Pawłów i budynku komunalnym w Krowiarkach.(CPV 45421122-5, 45453100-8).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.09.2006. Termin realizacji (pożądany) - 30.08.2006.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające wg SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, pobrać ze strony lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 11.07.2006 o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 11.07.2006 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Pobierz pliki:

przetarg_pietrowice

Wybór: Unieważniono-brak ofert

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij