Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
20.04.2007

Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Budowa chodnika w ciągu DW 416 przy ul. Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich (CPV 452312-00.00).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.04.2006. Termin realizacji (pożądany) - 30.03.2006.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 29.09.2005 o godzinie 11:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 29.09.2005 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij