Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
22.06.2007

Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Makowie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu:  Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Makowie (CPV 45212300-9).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.08.2007

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Uwagi:  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające wg SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel inwestycje@pietrowicewielkie.pl tel. 032-4198075, lok. 3 w godz. 8.00-15.00, fax 032-4198407

Termin składania ofert:  Upływa dnia 29.06.2007r. o godz. 10.00 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, .

Otwarcia ofert:  10.07.2007r. godz. 10.30.

Wybór oferty: W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty została wybrana oferta i zawarta umowa w dniu 06.07.2007 z firmą Brukarstwo "TRACT" Zakład Remontowo-Budowlany J. i W. Wyrobek & R. i M. Drobniccy 47-400 Racibórz ul. Myśliwska 1

Cena oferty: 28.094,16 zł. Pozostałe warunki jak w ogłoszeniu

Plik do pobrania:

SIWZ_Makow

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij