Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
27.06.2007

Modernizacja dróg w Krowiarkach, Makowie, Pietrowicach Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot przetargu: Modernizacja dróg transportu rolnego w Krowiarkach, Makowie, Pietrowicach Wielkich metodą recyklingu.(CPV 45233223-8, 45233251-3).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.09.2007. Termin realizacji (pożądany) - 31.08.2007.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, pobrać ze strony lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: inwestycje@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 12.07.2007 o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 12.07.2007 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Wybór oferty: W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty została wybrana oferta i zawarta umowa w dniu 24.07.2007 z firmą PRDiM SA ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Cena oferty: 277.883,89 zł. Pozostałe warunki jak w ogłoszeniu

Plik do pobrania:

drogi_polne.zip

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij