Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Rozstrzygniete przetargi
08.01.2008

Wykonanie bankowej obsługi budżetu JST Gminy Pietrowice Wielkie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 14 000 EURO

Przedmiot: "Wykonanie bankowej obsługi budżetu JST Gminy Pietrowice Wielkie oraz pozostałych jednostek bezpośrednio jej podległych.

Termin realizacji: od 01.02.2008 do 31.01.2012 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - Parametry określające opłacalność ekonomiczną - 70% (max do uzyskania 100 pkt.) Dostępność innych usług oferowanych przez Bank - 30% (max do uzyskania 100 pkt.).

Warunki udziału:

1. Wykonawcy muszą spełnić warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w SIWZ:

  • Ocena spełnienia warunków Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzedu Gminy pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00. lub na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, Marzena Kopczewska e-mail: inwestycje@pietrowicewielkie.pl, tel. 4198075, pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert: w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 1, upływa dnia 21.01.2008 r o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 21.01.2008 r. o godzz. 10.30.

Pliki do pobrania:

siwz bank

Zmiany:

bank pismo 1

3410_wyjas_01_02

tabele wypel 

bank 2

3410_02_02

bank pismo_3 

3410_02_03

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij