Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej
Rozstrzygniete przetargi

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu narciarskiego i letniego dla dzieci i młodzieży”

11.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pn.

„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu narciarskiego i letniego dla dzieci i młodzieży”

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich
ul. Konopnickiej 28
47-480 Pietrowice Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE_zał 1 Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE_zał 2 Wykaz usług

ZAPYTANIE OFERTOWE_zał 2 Wykaz usług

Zmiana treści zapytania ofertowego

Przewóz uczniów do placówek oświatowych oraz na basen w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

12.07.2016

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - dostawy o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro oraz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP jest dostępne pod adresem:

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl

Treść zmiany ogłoszenia w BZP zamieszczone w poniższym linku:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135475&rok=2016-07-14

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=173563&rok=2016-08-04

SIWZ_przewóz uczniów 2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.03.2016

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1131/2 obręb Pietrowice Wielkie km. 13, położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie przy ulicy Ligonia 5.

„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich”

30.11.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,

woj. śląskie, pow. raciborski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (zakład znajduje się w pok. 15 w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich)

Termin realizacji:
dostawa ciągnika nastąpi do 30 dni po podpisaniu umowy, okres trwania umowy: 48 miesięcy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena(koszt) - 100%

Wadium: nie dotyczy

Termin składania ofert: 10.12.2015r. godz 09:00 pok. nr 15

Otwarcie ofert: 10.12.2015r. godz 09:30 pok. nr 8 w budynku Urzędu Gminy

Uwagi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 30.11.2015r.w

BZP pod numerem 324232-2015.

DO POBRANIA:

SIWZ

Zapytanie nr.1

Zapytanie nr.2

Zapytanie nr.3

Zapytanie nr.4

 

BIP
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij