Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2017

Zarządzenie nr FN.0050.01.2017 – w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na
wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
Zarządzenie nr FN.0050.02.2017 – w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na
wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
Zarządzenie nr FN.0050.03.2017 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.04.2017 – w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na
realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
Zarządzenie nr FN.0050.06.2017 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.07.2017 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.08.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.09.2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr FN.0050.072017 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.10.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.12.2017 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026
Zarządzenie nr FN.0050.13.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.00050.14.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.15.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.16.2017 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026.
Zarządzenie nr FN.00050.17.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.18.2017 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
Zarządzenie nr FN.00050.19.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.20.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.21.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie nr FN.00050.22.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie nr FN.0050.23.2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.24.2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr FN.0050.25.2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.26.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.27.2017 w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Zarządzenie nr FN.0050.28.2017 w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN.0050.29.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.30.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.31.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie nr FN.0050.32.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.33.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr FN.0050.29.2017 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN.0050.34.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.