Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2014

Zarządzenie FN.0050.01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie FN.0050.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie FN.0050.04.2014  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr FN.0050.01.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 stycznia 2014r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie FN.0050.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie FN.0050.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie FN.0050.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie FN.0050.08.2014  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr FN.0050.06.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 lutego 2014r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie FN.0050.09.2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025

Zarządzenie nr FN.0050.10.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr FN.0050.07.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.11.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.12.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.13.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.15.2014 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025
Zarządzenie nr FN.0050.16.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr FN.0050.17.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.18.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie nr FN.0050.19.2014 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata2014-2025
Zarządzenie nr FN.0050.21.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr FN.0050.22.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.23.2014 – w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o którycz mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

Zarządzenie nr FN.0050.24.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.25.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.27.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.28.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.29.2014 – w sprawie: przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2025

Zarządzenie nr FN.0050.31.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.32.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.33.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.34.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.35.2014 – w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr FN.0050.02.2014 - w sprawie:  ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN.0050.30.2014 - w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015.

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.