Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2012

Zarządzenie nr/03/FN/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/05/FN/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr  IGR/0050/02.2012 w sprawie: zmiany  stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za najem lokali socjalnych

Zarządzenie FN.0050.10.2012 w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie FN.0050.11.2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie FN.0050.06.2012 w sprawie:   zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie FN.0050.07.2012 w sprawie:  sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Zarządzenie FN.0050.08.2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie FN.0050.09.2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarzadzenie FN.0050.12.2012: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.01.2012 ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN.0050.03.2012 zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.05.2012 zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.13.2012 zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.14.2012 zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.15.2012 zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarzadzenie FN.0050.02.2012.pdf w sprawie; powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarzadzenie FN.0050.17.2012.pdf zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.18.2012.pdf zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie nr FN.0050.19.2012.pdf zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.16.2012.pdf  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr FN.0050.20.2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy za 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.21.2012.pdf w sprawie zmian w wielkoletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2012-2025

Zarządzenie nr FN.0050.22.2012.pdf w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr FN.0050.24.2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.25.2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.26.2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.27.2012.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr FN.0050.26.2012 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr FN.0050.28.2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie nr FN.0050.30.2012.pdf w sparwie ogłoszenia  konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.