Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2011

Zarządzenie Nr 1/GOPS/2011 w sprawie: konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr/01/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/02/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/03/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/04/FN/2011 w sprawie: Ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr/05/FN/2011 w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/06/FN/2011 w sprawie: konsultacji w sprawie projektu uchwały

Zarządzenie nr/07/FN/2011 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr/08/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/09/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/10/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/11/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/12/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/13/FN/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011-2020

Zarządzenie nr/14/FN/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011-2020

Zarządzenie nr/15/FN/2011 w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr12/FN/2011 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/16/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/17/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/18/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/19/FN/2011 w sprawie: Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Zarządzenie nr/20/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/21/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/22/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/23/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/24/FN/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011-2020

Zarządzenie nr/25/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/26/FN/2011 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 rok

Zał1 do 26FN2011

Zał2 do 26FN2011

Zarządzenie nr/27/FN/2011 w sprawie: przedłozenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2012-2020

Zał1 do 27FN2011

Zarządzenie nr/29/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr/30/FN/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.