Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Rok 2010

Zarządzenie IGR/01/2010 w sprawie: zmiany stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za najem lokali socjalnych.

Zarządzenie nr/01/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/02/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/03/FN/2010 w sprawie: w  sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

Zarządzenie nr/04/FN/2010 w sprawie: w  sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania i bilansu zakładu budżetowego za rok 2009

Zarządzenie nr/05/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/06/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/07/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/08/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/09/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/10/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/11/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/12/FN/2010 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/13/FN/2010 w sprawie: w sprawie Zmiany Zarządzenia nr11/FN/2010 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/14/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/15/FN/2010 w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/16/FN/2010 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie nr/17/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/18/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/19/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/20/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/21/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/22/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/23/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zał1 do 23FN2010

Zał2 do 23FN2010

Zarządzenie nr/24/FN/2010 w sprawie: przedłóżenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie

Zał do 24FN2010

Zarządzenie nr/25/FN/2010 w sprawie:  zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/26/FN/2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 21/FN/2010 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/27/FN/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/28/FN/2010 w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 27/FN/2010 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr/29/FN/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/30/FN/2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr/31/FN/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.