Dzisiaj jest:
czwartek, 25 kwietnia 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje przypominające o zasadach obowiązujących podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzonych na 9 października 2011 r.

03.10.2011

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma:
obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych
  prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym  
  orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych  prawomocnym  
  orzeczeniem Trybunału Stanu.


Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym bez przerw między godziną
7.00 a 21.00

Przed wydaniem karty do głosowania komisja:
- sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią (art. 52 § 1 Kodeksu).
Uwaga - dokumentem tym NIE  MOŻE BYĆ "książeczkowy" dowód osobisty.
- ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój pisemny wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia wydaje urząd gminy. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 7 października 2011 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Sposób głosowania i warunki ważności głosu do sejmu
Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list, z zastrzeżeniem § 4.

Sposób głosowania i warunki ważności głosu do senatu
Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok jego nazwiska. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.


 Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
 Adam Wajda

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE z dnia 8 września 2011 roku

22.09.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE
z dnia 8 września 2011 roku

      Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie:
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Numer Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej
obwodu komisji wyborczej

1. Pietrowice Wielkie, Kornice, Gródczanki Centrum Społeczno-Kulturalne
w Pietrowicach Wielkich ul. 1-go Maja 8b Pietrowice Wielkie

2. Pawłów, Żerdziny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie
ul. Pietrowicka 16 Pawłów

3. Krowiarki, Amandów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach
ul. Szkolna 19 Krowiarki

4. Maków Wiejskie Centrum Kultury ul. Szkolna 1 Maków

5. Cyprzanów, Lekartów Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pietrowicach Wielkich Szkoła Filialna w Cyprzanowie ul. Szkolna 1 Cyprzanów

6. Samborowice Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach
ul. Szkolna 1 Samborowice


Lokale wyborcze w obwodzie nr 1, 3 są przystosowane do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.Dla głosowania korespondencyjnego wskazuje
się jako właściwą siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1.
w Pietrowicach Wielkich.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu
9 października 2011 r. od godz. 700 do godz. 2100
 

WÓJT GMINY PIETROWICE WIELKIE
(-) Andrzej Wawrzynek    

Zarządzenie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 września 2011r.

20.09.2011

Zarządzenie Nr OP/0502/1/2011 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 września 2011r.

w sprawie: Powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

1
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij