Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
30.10.2010

UCHWAŁA NR 6 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH z dnia 30 października 2010 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie bez głosowania

 

 

 

UCHWAŁA  NR  6

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH

z dnia 30 października 2010 r.

 

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie bez głosowania

Na podstawie art. 188, 189 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje:

 

§ 1

Z powodu niezgłoszenia większej liczby kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie, niż liczba mandatów w danych okręgach, głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. nie będzie przeprowadzone w następujących okręgach wyborczych:

1) okręg wyborczy nr 2 Kornice,

2) okręg wyborczy nr 4 Pawłów,

3) okręg wyborczy nr 8 Samborowice.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu wg treści jak w obwieszczeniach, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Pietrowicach Wielkich
(-) Gabriela Seidel

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

z dnia 30.10.2010r.

 

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie bez głosowania

Na podstawie art. 188, 189 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje: podaje się do wiadomości publicznej informację:

           

            z  powodu niezgłoszenia większej liczby kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie, niż liczba mandatów

 

w okręgu wyborczym nr 2 Kornice

 

głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. DO RADY GMINY nie będzie przeprowadzone, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata:

 

1) Zygfryd Lasak

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

(-) Gabriela Seidel


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

z dnia 30.10.2010r.

 

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie bez głosowania

Na podstawie art. 188, 189 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje: podaje się do wiadomości publicznej informację:

           

            z  powodu niezgłoszenia większej liczby kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie, niż liczba mandatów

 

w okręgu wyborczym nr 4 Pawłów

 

głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. DO RADY GMINY nie będzie przeprowadzone, a za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów:

 

1)    Józef Malcharczyk

2)    Wojciech Zalewski

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Pietrowicach Wielkich
(-) Gabriela Seidel


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

z dnia 30.10.2010r.

 

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie bez głosowania

Na podstawie art. 188, 189 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje: podaje się do wiadomości publicznej informację:

           

            z  powodu niezgłoszenia większej liczby kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie, niż liczba mandatów

 

w okręgu wyborczym nr 8 Samborowice

 

głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. DO RADY GMINY nie będzie przeprowadzone, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata:

 

1) Ilona Gawlica

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Pietrowicach Wielkich
(-) Gabriela Seidel

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij