Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
28.10.2010

UCHWAŁA NR 5 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów
na wójta Gminy Pietrowice  Wielkie

 

 

 

UCHWAŁA   NR  5

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów

na wójta Gminy Pietrowice  Wielkie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. - o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 ) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedłuża się termin zgłaszania kandydatów na wójta Gminy Pietrowice Wielkie do dnia 02 listopada 2010 r. do godz. 24.00

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu wg treści jak w obwieszczeniu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

                                           Przewodniczący Gminnej Komisji
                                           Wyborczej w Pietrowicach Wielkich
(-) Gabriela Seidel

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

z dnia 28.10.2010 r.

 

           

            W związku z tym, że zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta Gminy Pietrowice Wielkie:

            wzywa się na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. - o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 ) oraz Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 października 2010 r., do dokonania dodatkowych zgłoszeń w przedłużonym terminie o 5 dni tj. do dnia 02 listopada 2010r. do godz. 24.00.

 

       

 

 Przewodniczący Gminnej Komisji
Wyborczej w Pietrowicach Wielkich
(-) Gabriela Seidel

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij