Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Wybory Samorządowe 2010r.
25.10.2010

UCHWAŁA NR 3 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH z dnia 22 października 2010 r

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

UCHWAŁA   NR 3

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIETROWICACH WIELKICH

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy   Pietrowice Wielkie.

 

Na podstawie art. 108, ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) Gminna Komisja Wyborcza w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedłuża się termin zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie do dnia 29 października 2010 r. do godz. 24.00 w następujących okręgach:

a) okręg nr 2 Kornice

b) okręg nr 4 Pawłów

c) okręg nr 8 Samborowice

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu wg treści jak w obwieszczeniu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

                                       Przewodnicząca Gminnej Komisji
                                       Wyborczej w Pietrowicach Wielkie

                                        (-) Gabriela Seidel

 

  

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

z dnia 22.10.2010r.

 

           

 

            W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgach:

 

Numer okręgu

Granice okręgów

Liczba radnych w okręgu

2.

Kornice

 

1

4.

Pawłów

2

8.

Samborowice

 

1

 

 

            Wzywa się na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich z dnia 22 października 2010 r., do dokonania dodatkowych zgłoszeń w przedłużonym terminie o 5 dni tj. do dnia 29 października 2010r. 

 

       

 

                                                       Przewodnicząca Gminnej Komisji
                                                       Wyborczej w Pietrowicach Wielkich

 

          (-) Gabriela Seidel

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij