Dzisiaj jest:
wtorek, 23 października 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
31.12.2015

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, iż od stycznia 2016 roku dzięki współpracy Gminy Pietrowice Wielkie i Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8b na I piętrze, udzielana będzie pomoc prawna dla mieszkańców.  Inicjatywa jest efektem wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Porady prawne udzielane będą w dniach:

Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek:    10.00 – 14.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 14.00
Piątek: 10.00 – 14.00.

Uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych są:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij