Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Obwieszczenie IGR.7632. Z4.D6.2015
08.03.2016

Obwieszczenie IGR.7632. Z4.D6.2015

Pietrowice Wielkie dnia 08.03.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

         Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie farmy wiatrowej „Racibórz” o mocy 42,9MW, składającej się z 13 turbin na terenie gminy Pietrowice Wielkie na nieruchomościach opisanych jako działki nr:

 

1)    działka nr 487 obręb Cyprzanów

2)    działka nr 174 obręb Cyprzanów

3)    działka nr 170 obręb Cyprzanów

4)    działka nr 84 obręb Kornice

5)    działka nr 73 obręb Kornice

6)    działka nr 452 obręb Pawłów

7)    działka nr 365 obręb Maków

8)    działka nr 362 obręb Maków

9)    działka nr 70 obręb Maków

10)  działka nr 104/8 obręb Pawłów

11)  działka nr 17 obręb Cyprzanów

12)  działka nr 163 obręb Pawłów

13)  działka nr 352,353 obręb Maków

 

  1. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu .
  3. Informacje o : wniosku, postanowieniach dotyczących obowiązku sporządzania i zakresu raportu umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.
  4. Informuje się o :

     -   Możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy

     - Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia

Uwagi można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, pokój nr 4, emailem na adres: ochrona_srodowiska@pietrowicewielkie.pl, w terminie 21dni , tj. od 08.03.2016r. do 29.03.2016r.

  1. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 IGR.7632.Z4.D6.2015 OBWIESZCZENIE

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminZmiana treści na stronie; 09-03-2016, 13:06:44
adminZmiana treści na stronie; 08-03-2016, 15:31:05
adminDodanie nowej aktualności; 08-03-2016, 15:24:14
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij