Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Gospodarka odpadami według nowych zasad
21.06.2013

Gospodarka odpadami według nowych zasad

Dokładnie od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami w całym kraju, jak i w naszej Gminie.

Już w poprzednim wydaniu „Głosu Gminy” omówiono najważniejsze aspekty tych zmian. Czas jednak przypomnieć najważniejsze zmiany i ich nową formę obowiązywania. Załączony został również dla mieszkańców gminy do gazetki bezpłatny informator „ABC nowego systemu gospodarki odpadami”, w którym przedstawione są najważniejsze zmiany tzw. reformy śmieciowej.

1.W postepowaniu przetargowym na wykonywanie usługi wywozu śmieci z terenu Gminy Pietrowice Wielkie wzięły udział dwie firmy: „Naprzód” Sp. z o.o. w Rydułtowach i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu i to ten podmiot będzie wywoził śmieci od mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie.
2.Mieszkańcy zostaną wyposażeni bezpłatnie w kubły do wywozu śmieci przez firmę, która wygrała przetarg tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu.
3.Mieszkańcy zostaną również wyposażeni bezpłatnie w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:
1)niebieski – z przeznaczeniem na papier,
2)biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3)zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
4)żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,
5)brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone - biodegradowalne.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez segregowanie wytwarzanych odpadów komunalnych.
6. W każdą sobotę w godz…….. na terenie Zakładu Komunalnego w Pietrowicach Wielkich przy ul.Fabrycznej   będzie funkcjonował Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na którym będą również przyjmowane odpady selektywne wymienione powyżej, przywiezione na własny koszt przez mieszkańców.
4.Nowy harmonogram wywozu śmieci, jak i surowców wtórnych znajduje się na str.  …. . Istotne jest, że każdy mieszkaniec może wystawiać kubeł/kubły  z odpadami zmieszanymi co dwa tygodnie bez względu na wysokość opłacanej opłaty.
5.Każdy mieszkaniec ma obowiązek wpłacania należności za śmieci, zgodnie ze złożoną deklaracją w następujących terminach corocznie: za I kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 czerwca, za III kwartał – do 15 września, za IV kwartał – do 15 grudnia, na podstawie otrzymanej książeczki opłat. Należności można uiszczać  u sołtysów, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

Informacja dla przedsiębiorców z terenu Gminy Pietrowice Wielkie

Gmina Pietrowice Wielkie nie objęła zbiórką odpadów komunalnych nieruchomości innych niż zamieszkałe. W związku z powyższym przedsiębiorcy we własnym zakresie zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z dowolnym przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, według stawki ustalonej indywidualnie z wywożącym.

Zasady segregacji odpadów selektywnych

Worek brązowy :
Ścięta trawa, liście z drzew, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe z ziemią, krzewy, pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki drewniane, odpady z kory, chwasty.
Worek powinien być szczelnie zawiązany, bez rozdarć i innych uszkodzeń ., złożony w miejscu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
Worek niebieski :  do tego worka wrzucamy czyste
Gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowa oraz opakowania wykonane z tych materiałów,
Nie wrzucamy papieru i tektury pokrytej folią metalową lub tworzyw sztucznych (opakowań po napojach, środkach spożywczych), kalki zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami.
Worek zielony: do tego worka wrzucamy czyste i wolne od zanieczyszczeń  (nie potłuczone)
-opakowania szklane  kolorowe , butelki kolorowe , słoiki kolorowe  i inne, odkręcamy nakrętki
Nie wrzucamy: luster, szkła zbrojonego, porcelany i ceramiki, szkła okiennego, żarówek i termometrów.
 Worek biały: do tego worka wrzucamy czyste i wolne od zanieczyszczeń ( nie potłuczone)
-opakowania szklane  białe-przeźroczyste , butelki białe - przeźroczyste , słoiki białe przeźroczyste  i inne, odkręcamy nakrętki
Nie wrzucamy: luster, szkła zbrojonego, porcelany i ceramiki, szkła okiennego, żarówek i termometrów oraz opakowań szklanych kolorowych.
Worek żółty : do tego worka wrzucamy czyste i wolne od zanieczyszczeń ( po uprzednim umyciu)
Opakowania z tworzyw sztucznych, tj. butelki po napojach, butelki po płynach do prania i mycia , kartoniki wielowarstwowe po napojach  i  innych, (najlepiej z odkręconymi nakrętkami)
Opakowania po artykułach spożywczych jak pudełka po margarynie , kubki po nabiale itp., folie budowlane i ogrodnicze , torby tzw. reklamówki, zabawki i ozdoby z plastiku.
Nie wrzucamy ; foliowe woreczki po mleku, tworzyw piankowych , styropianowych, worków po nawozach sztucznych oraz po środkach chemicznych, wyrobów z PCW jak płytki i wykładziny.

Zbiórka opakowań po nawozach sztucznych  cena za 1 kg  3,00 zł  brutto

Harmonogram wywozu śmieci

Termin wywozu surowców selektywnych

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij