Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
konsultacje dotyczące projektu uchwały
13.09.2012

konsultacje dotyczące projektu uchwały

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że od dnia 13 września 2012 r. odbywaja się konsultacje dotyczące projektu uchwały:

projekt

 

Uchwała Nr XVIII/      /2012

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 września 2012 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/140/2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 lipca 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

 

§ 1.

 Dokonuje się zmiany § 1 ust. 3 Uchwały nr XVII/140/2012 z dnia 26 lipca 2012 poprzez nadanie nowego brzmienia zał. Nr 2 do Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIK

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/      /2012 

 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  
  z dnia 21 września 2012 r. 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie. 

 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest bezpłatne.

5. Przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu inne miejsca.

6. Wzór tabliczki rozkładu jazdy  i sposób jej mocowania należy uzgodnić w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

 

 

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminZmiana treści na stronie; 13-09-2012, 14:43:01
adminZmiana treści na stronie; 13-09-2012, 14:39:20
adminZmiana treści na stronie; 13-09-2012, 14:35:42
adminDodanie nowej treści na stronie; 13-09-2012, 14:33:28
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij