Dzisiaj jest:
piątek, 14 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
ogłoszenie o konkursie
17.01.2012

ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY PIETROWICE WIELKIE ogłasza konkurs wniosków na wykonywanie zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN.0050.04.2012
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały nr IV/34/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 2.

Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

zal. 1 do FN.0050.04.2012

Zalacznik NR.1

Zalacznik NR.2

Rejestr zmian
RedaktorZmianyData
adminDodanie nowej treści na stronie; 17-01-2012, 09:29:56
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij