Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
Obwieszczenie IGR/7632/Z2/D4/2011
30.11.2011

Obwieszczenie IGR/7632/Z2/D4/2011

Obwieszczenie w sprawie: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

Pietrowice Wielkie dn. 25.11.2011r.

 

IGR/7632/Z2/D4/2011

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku  z art. 105§2, art. 10§1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.):

 

Z A W I A D A M I A M

że zakończone zostało postępowanie w sprawie umorzenia na wniosek inwestora  postępowania w sprawie wydania decyzji uwarunkowań środowiskowych  dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

Planowana inwestycja polegająca na budowie 14 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda, miała  być usytuowana na następujących nieruchomościach:

Maków:   działka nr 1023  km 3, działka nr 1021 km 3

Pawłów:  działka nr 104/1 km.4,  działka nr 453 km 12, działka nr 126/3 km 5, działka nr 126/5 km 5  działka nr 66 km 2, działka nr 126/13 km 5,

Kornice: działka nr 75/1 km1,

Cyprzanów: działka nr 6/2 km 5, działka nr 57/4 km 2, działka nr 33/1 km 8, działka nr 27 km 2, działka nr 30 km 2.              

Jednocześnie informuję, że do dnia 12.12. 2011r. tj. do dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania strony mają możliwość wypowiadania się co do całości postępowania dowodowego jak i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również można zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki: od 9,00 do 17,00,  w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.

 

 

(-) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

Andrzej Wawrzynek

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij