Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
OBWIESZCZENIE IGR/7632/Z5/D2/2010
30.08.2011

OBWIESZCZENIE IGR/7632/Z5/D2/2010

Pietrowice Wielkie dn. 22.08.2011r.

 

IGR/7632/Z5/D2/2010

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku art. 10§1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

 

 

 

Z A W I A D A M I A M

 

że wydana została decyzja uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej Troja na działkach ewidencyjnych nr 7 i 1558 w miejscowości Pietrowice Wielkie.

 

 

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pokój nr 4. Tam również można zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki od 9,00 do 17,00 w pozostałe dni od 7,30 do 15,30.

 

 

 

 

 

 

 

(-) Andrzej Wawrzynek

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij