Dzisiaj jest:
środa, 19 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
ogłoszenie o konkursie
15.03.2011

ogłoszenie o konkursie

ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

FN. 3021.04.2011


   Zarządzenie nr 04/FN/2011
    Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały nr IV/34/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857)

 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konkurs wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WNIOSEK

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij