Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Aktualności
XVIII sesja Rady Gminy
15.07.2016

XVIII sesja Rady Gminy

RADA GMINY
PIETROWICE WIELKIE

RADA GMINY
PIETROWICE WIELKIE

O G Ł O S Z E N I E


      Niniejszym informuję, że w dniu 21 Lipca 2016 roku
o godz. 18:30 w sali narad Urzędu Gminy, odbędzie się XVIII sesja
Rady Gminy Pietrowice Wielkie, na którą zapraszam wszystkich
zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
Pietrowice Wielkie
(-) Henryk Joachim Marcinek

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Wybór komisji uchwał i wniosków.
7.Podjęcie uchwały Nr XVIII/176/2016 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej
8.Podjęcie uchwały Nr XVIII/177/2016 w sprawie udzielenia dotacji za zadanie pn. „ Wyposażenie w sygnalizację ppoż, instalacje alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego kościółka pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”
9.Podjęcie uchwały Nr XVIII/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie
10.Podjęcie uchwały Nr XVIII/179/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap I
11.Podjęcie uchwały Nr XVIII/180/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II
12.Podjęcie uchwały Nr XVIII/181/2016 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej
13.Podjęcie uchwały Nr XVIII/182/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki 1639 położonej w Pietrowicach Wielkich
14.Podjęcie uchwały Nr XVIII/183/2016 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2016 rok
15.Sprawozdanie radnych powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym
16.Interpelacje radnych / Wolne wnioski
17.Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Pietrowice Wielkie
(-) Henryk Joachim Marcinek

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij