Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Wybory samorządowe 2018 | 21.09.2018 r. | piątek

Gminna Komisja Wyborcza - informacje

Gminna Komisja Wyborcza - informacje

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

 

Protokół wyników z wyborów do Rady Gminy Pietrowice Wielkie

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W PIETROWICACH WIELKICH
PEŁNI DYŻURY
W NASTĘPUJĄCE DNI:

Zgłoszenia udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 r. o godz. 14.00.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich w sekretariacie (pok. nr 1, I piętro).
Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dostępna pod linkiem:

http://pkw.gov.pl/

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania.  Natomiast w sytuacji zgłoszenia mniejszej  liczby kandydatów od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 15 ust. 2 i 3 ww. uchwały.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych zostaną powołane do dnia
30 września 2018 r. przez  Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej III.

Z tytułu uczestnictwa w pracach komisji przysługują diety w wysokości: Przewodniczący komisji – 380 zł, Zastępca Przewodniczącego – 330 zł, Członek komisji – 300 zł. W sytuacji konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów  diety wynoszą 50% kwot wskazanych powyżej.

uchwala w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pietrowicach Wielkich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach związku z wyborami organu jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 10 września 2018 r._powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie o powołaniu nowego członka GKW

Zarządzenie NR.0050.7.2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr5 w Cyprzanowie

 Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
.

informacja o pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
Gminy Pietrowice Wielkie w okręgach 8, 13, 14 i 15

OBWIESZCZENIE-przedłużenie rejestracji 2018 okr. 8


OBWIESZCZENIE-przedłużenie rejestracji 2018 okr. 13


OBWIESZCZENIE-przedłużenie rejestracji 2018 okr. 14

OBWIESZCZENIE-przedłużenie rejestracji 2018 okr. 15

OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Pietrowicach Wielkich z dnia 20 września 2018 r.

Uchwała o nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgach 9, 13, 14 i 15

zawiadomienie o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnychzarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Pietrowice Wielkiezarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów

obwieszczenie o zarejstrowanych listach kandydatów na wójta oraz na radnych
w wyborach do Rady Gminy Pietrowice Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.