Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Zabytki

Pałac i Park w Krowiarkach

Zespół pałacowo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.

 

brak

Pałac, zbudowano w XVII wieku jako drewniany, przebudowany przez Ernesta Joachima Strachwitza w 1826r. i przez Mikołaja Strachwitza w latach 1852-87. 1898 wzniesioeno skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neobarokowy z secesyjnym skrzydłem, murowany, w starszej części potynkowany. Starsza część piętrowa, nowa - dwupiętrowa. Część starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty trójbocznie) na osiach.

W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadratowe wieże z hełmami namiotowymi; w pozostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latarniami (ob. w rusztowaniach).

brak

Wieże czworoboczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoliście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatkami, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone naczółkami o linii falistej.

W wieży bogato dekorowany wykusz z podwójnymi oknami przedzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzuszony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczony dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale kompletnie zdewastowane i rozgrabione.

Park, krajobrazowy, założono w XVII, gruntownie przekształcony 1852-77 staraniem Karoliny Sumin-Sumińskiej (z domu Leszczyc) i Mikołaja Strachwitza, pow. ok. 7 ha. Zachowany układ przestrzenny z osią widokową i polanami, dawne aleje słabo czytelne, urządzenia parku zniszczone. Drzewostan z udziałem gatunków egzotycznych przetrzebiony.

Mauzoleum, w narożniku południowo-wschodnim parku, zbudowano około 1870r., neoklasycystyczne, murowane, potynkowane mauzoleum na planie krzyża. Podziały ścian pilastrami, wejście z portykiem czterokolumnowym dźwigającym belkowanie oraz trójkątny fronton. Portal ujęty pilastrami, w nadprożu trójkątny tympanon. Mauzoleum jest nakryte kopułą pobitą blachą.

brak

Na terenie parku znajdują się również wozownia i stajnia, na planie litery L. Parterowa, murowana, częściowo potynkowana. Wozownia z podcieniami arkadowymi o łuku segmentowym. Dach dwuspadowy, z facjatkami, kryty papą (dach stajni kryty dachówką).

więcej informacji na stronach

http://www.palac.krowiarki.org/

http://www.krowiarki.org/

Kościół Świętego Krzyża

Kościół pątniczy p.w. Św. Krzyża (parafia Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródczanek, zbud. 1667 staraniem proboszcza Marcina Moslera, powiększony 1743, remontowany 1965-66.

brak

Drewnianej konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, poprzedzona kruchtą z chórem muzycznym na piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobotami wspartymi na słupach. Wewnątrz w prezbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemieckim, morawskim i polskim, datą przebudowy 1743 oraz kartuszem.

brak

Napisy na belce (i ponad nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wyjednanych przez O. Anzelma Kotterbę u papieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przybudówka ze schodami na chór. Przy niej zewnętrzna ambona, parapet i baldachim pobite gontem.

Od południa nowsze zadaszenie nad ołtarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem baniastym pobitym blachą, zwieńczona krzyżem papieskim.

Projekt Gmina przyjazna rowerzystom
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij