Dzisiaj jest:
poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą sobotę od godz. 7.00 do godz. 11.00 oraz poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

W naszej Gminie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/360/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. uchwalono następujące stawki opłat za śmieci: Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

1. 22 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
2. 18 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
3. 16 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
4. 14 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
5. 13 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
6. 12 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
7. 11 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,
8. 10 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1. 44 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
2. 36 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
3. 32 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
4. 28 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
5. 26 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
6. 24 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
7. 22 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,
8. 20 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców.

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2016.250 z dnia 29.02.2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

 

Do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2018 r.

Deklaracja do pobrania.doc

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij