Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie - w opracowaniu

fundusz_europejki_pomoc_techniczna_logo                     fundusz_spojnosci_logo                                                                    

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich p.n.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie”, w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” , organizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju.
Dofinansowanie z UE: 63 908,10 zł.

Gmina Pietrowice Wielkie przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w kontekście pozyskiwania dotacji z UE na rozwój Gminy. Pozwoli bowiem określić priorytetowe kierunki działania w zakresie rewitalizacji.
Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

Jakie są etapy opracowania LPR?
I. Analiza negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych.
II. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowiącego nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
III. Opracowanie i zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji i wpisanie LPR do rejestru, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
IV. Wdrożenie, monitoring i ewaluacja Programu.

Jakie są korzyści wynikające z opracowania LPR?

 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej odnowionych obszarów,
 • pobudzenie aktywności mieszkańców,
 • zwiększenie poczucia wspólnoty, odbudowy więzi społecznych i integracja społeczności lokalnej,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • ożywienie społeczno-gospodarcze,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Szczególnie istotnym elementem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji są konsultacje społeczne, których celem jest:

 • przekazanie społeczności lokalnej pełnej  i rzetelnej informacji
 • poznanie opinii mieszkańców
 • osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych,
 • pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,
 • badanie nastrojów społecznych oraz diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych,
 • włączenia mieszkańców w proces zarządzania gminą.

przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji
poznanie opinii mieszkańców osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych,
pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,
badanie nastrojów społecznych oraz diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych,
włączenia mieszkańców w proces zarządzania gminą.

Terminy konsultacji społecznych (w trakcie zebrań wiejskich):
20 września – Pietrowice Wielkie godz.17:00 (Centrum)
20 września – Gródczanki godz. 19:30 (świetlica OSP)
21 września – Pawłów godz. 19:00 (świetlica OSP)
22 września – Cyprzanów godz. 17:00 (świetlica wiejska)
22 września – Kornice godz. 19:00 (świetlica wiejska)
25 września – Samborowice godz.17:00 (szkoła)
25 września – Żerdziny godz.19:00 (świetlica wiejska)
26 września – Amandów godz.17:00 (świetlica wiejska)
26 września – Krowiarki godz.19:00 (świetlica OSP)
27 września – Lekartów godz.17:00 (świetlica wiejska)
27 września – Maków godz. 19:00 (świetlica wiejska)

ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2018-2023

Konferencja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023

Przypominamy, iż w dniu 04.10.2017 r. w hali na I piętrze Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich odbędzie się konferencja dla wszystkich zainteresowanych opracowywanym na teren gminy Lokalnym Programem Rewitalizacji, zwłaszcza zaś dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Skuteczne zaplanowanie procesu rewitalizacji jest możliwe tylko przy udziale lokalnej społeczności, zgłaszającej swoje opinie i spostrzeżenia. Dlatego zapraszamy do czynnego udziału w tworzeniu programu rewitalizacji oraz czekamy na Państwa propozycje i opinie dotyczące dalszego rozwoju gminy Pietrowice Wielkie


Zaproszenie na II konferencję

 

lpr_zaproszenie

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023 – konsultacje społeczne.
 
Przedstawiamy Państwu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023, z prośbą o przeczytanie i zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do projektu.
Wszelkie uwagi i propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ujęcia w LPR. Propozycje można zgłaszać w terminie do 20 grudnia 2017 roku w formie elektronicznej na adresy: poczta@pietrowicewielkie.pl, organizacyjny@pietrowicewielkie.pl. lub na piśmie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Projekt Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023

Uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023

Dnia 16 kwietnia 2018 r. uchwałą Nr XXXIV/333/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023.
Poniżej tekst Uchwały i tekst przyjętego LPR.

Uchwala XXXIV.333.2018.pdf

LPR 2018-2023

 

LPR 2018-2023
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij