Dzisiaj jest:
poniedziałek, 18 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Charakterystyka

Charakterystyka

Herb Gminy

Herb gminy to tarcza hiszpańska, jednopolowa w kolorze niebieskim, pośrodku godło: trzylistna koniczynka w kolorze złotym, nawiązujące do trzech kultur, które na terenie Pietrowic Wielkich historycznie się zaakcentowały: kultura morawska, niemiecka i polska. Symbol koniczynki w symbolice heraldycznej jest przykładem szczęścia, witalności i rozwoju, pojawiał się też w jednym z wielu herbów na tym terenie.
 
Flaga Gminy

Flagą gminy jest płat materiału o wymiarach 100 x 160 cm, w jednym kolorze niebieskim, który nawiązuje do koloru tła tarczy, pośrodku umieszczona jest centralnie żółta, trzylistna koniczynka. Flaga jest ściśle związana z grafiką i symboliką herbu.

Historia Herbowa

We wrześniu 1990 roku Rada Gminy uchwaliła Herb Gminy Pietrowice Wielkie. Wcześniej przepisy prawne nie przewidywały możliwości nadania herbu wioskom bądŹ gminom. Uchwalony herb był wzorowany na rysunku umieszczonym na proporczyku OSP Pietrowice wydanym z okazji 100-lecia tejże straży. Stylizowany konny pług i wystające z niego kłosy zboża to symbol rolnictwa, niebieska wstęga na herbie to przepływająca przez Gminę rzeka Cyna, a nożyce to symbol krawiectwa, tak powszechnie kiedyś wykonywanego w Pietrowicach Wielkich.

W 1997 roku wyszła ustawa sejmowa, która nakazuje, by wszystkie nowe herby były zgodne z zasadami heraldyki - nauki o herbach. Wysłaliśmy pismo do Warszawy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem, czy nasz herb z 1990 roku jest zgodny z zasadami heraldyki. Niestety, okazało się, że nie jest, i tak daleko odbiega od norm, że proponują nam utworzenie nowego.

Pierwszą poważną propozycję nowego herbu przedstawił 8 lutego na sesji pan Solarski, grafik z Rybnika. Zaproponował w herbie postać pielgrzyma - zakonnika niosącego krzyż. W ten sposób pan Solarski chciał nawiązać do majowych i wrześniowych odpustów w kościółku św. Krzyża, na który ściągają pielgrzymi z całej Ziemi Raciborskiej i sąsiedniej Ziemi Opawskiej. Propozycja ta nie przypadła radnym do gustu i w głosowaniu przepadła z kretesem. Wówczas sami zaczęliśmy poszukiwania.

Jakiś czas póŹniej odbyło się zebranie, na które przyszli interesujący się herbem radni oraz pan Benedykt Motyka, historyk z I Liceum w Raciborzu, a kiedyś nauczyciel w Pietrowicach, pan Norbert Mika, historyk, dyrektor Gimnazjum w Raciborzu oraz pan Paweł Newerla, autor wielu opracowań historycznych o Pietrowicach i Ziemi Raciborskiej. W tym gronie padały różne propozycje. Zgodnie z ustawą herb musi nawiązywać do historii i kultury naszej ziemi.

Pan Mika proponował nawiązać do herbów były ch właścicieli Pietrowic i okolic Biskupa Brunona z Ołomuńca z XIII wieku, czy też rodziny Reiswitzów będącej właścicielami Pietrowic, Samborowic i Pawłowa w XVI i XVII w. Pan Motyka proponował nożyce - jako symbolrzemiosła krawieckiego, którego wielki rozwój notujemy w XIX wieku oraz zieloną koniczynkę - symbol rolnictwa, która występowała na pieczęciach urzędowych. Zastanawiano się również, jak zaakcentować trzy kultury istniejące na tym terenie w ciągu byłego 1000 - lecia.

Wówczas nie uzgodniono konkretnej wersji. Po spotkaniu wykonano kilkanaście szkiców - projektów. Wszystko to przesłano panu Solarskiemu. Na tej podstawie przygotował on dwa nowe projekty pierwszy projekt - jeŹdziec na koniu w procesji konnej, drugi - trzylistna koniczynka na niebieskim tle. Drugi projekt herbu został na sesji Rady Gminy dnia 10 listopada 1999 roku uchwalony jednomyślnie. Trzylistna koniczynka jest symbolem rolnictwa i trzech kultur polskiej, niemieckiej i morawskiej. Każdy listek w kształcie serca to symbol jednej kultury.

Gmina Pietrowice Wielkie
położona jest na południowo zachodnim krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i specyficzny klimat wynikają z jej położenia u wylotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami a Sudetami.  W podziale administracyjnym gmina należy do powiatu raciborskiego województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 68,07 km2  i zamieszkiwana jest przez 6700 mieszkańców. Przeważającą część gminy stanowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, lasy i tereny zielone.
Do gminy Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Amandów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowice, Gródczanki, Pietrowice Wielkie.

1.Zabytki gminne
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są cenne zabytki, dokumentujące przeszłość naszego regionu. Do najciekawszych należą: drewniany pątniczy Kościółek
Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 1667, położony w odległości
2 km od kościoła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest pałac zamkowy
w Krowiarkach wzniesiony w 1826 roku. Wcześniej znajdował się w tym miejscu drewniany zamek z XVII wieku. Swoistą niepowtarzalność architektoniczną prezentują także kościoły parafialne na terenie gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są kościoły naszych parafii, trudno nie wspomnieć o przepięknych kapliczkach modlitewnych zlokalizowanych najczęściej przy głównych drogach oraz krzyżach śródpolnych, które przypominają o historii tej ziemi.  

2.Przyroda gminy
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Pietrowice Wielkie są malownicze, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i aleje drzew. Jednym z ciekawszych obiektów jest rozległy park przy zespole pałacowym w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazowym z licznymi okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych. Omawiając tereny zielone należy zatrzymać się na chwilę w dolinie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znajduje się arboretum. Piękny zakątek stanowi dolina rzeki Troi położona wśród malowniczych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbogacony jest obecnością rożnej wielkości stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody naszego terenu, jak i jego czystości i harmonii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia na terenie gminy wielu bocianich gniazd.

3.Życie społeczne i kulturalne
Życie kulturalne społeczeństwa gminy skupione jest wokół różnych organizacji społecznych, którymi są m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Koła Mniejszości Niemieckiej, Koła Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, chóry  oraz Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Zrzeszenia Miłośników Drobnego Inwentarza i Związku Pszczelarzy. Kalendarz corocznych imprez kulturalnych jest bardzo bogaty. Obfituje w tradycyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, organizowane w każdym sołectwie, kiermasze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja „Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu karnawału i obchody święta Św. Marcina, w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w kolejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko z najbliższych okolic, ale również ze stadnin z okolic Poznania i Warszawy.
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko Wystawa, na której prezentowane są głównie nowoczesne systemy grzewcze.

4.Codzienność
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskonałym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wychowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa. Nie brak również sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno - Kulturalnego.

5.Gospodarka
Potencjałem gospodarczym gminy jest dobrze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja większych i mniejszych firm. Wiele z nich może pochwalić się międzynarodową renomą.

6.Wypoczynek i rekreacja
Gmina dysponuje  bogatym i zróżnicowanym zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta wielu mieszkańców i przybywających do gminy gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji należy wspomnieć o kompleksie boisk ORLIK, o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecznych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy sprzyja organizacji wycieczek rowerowych. Piękne krajobrazy można podziwiać przemieszczając się po bezpiecznych ścieżkach rowerowych, zatrzymując się w Zielonych Centrach wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi stadnina koni położona w Kornicach. Na pielgrzymów odwiedzających pątniczy Kościółek Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spokojnie spędzać czas przy ognisku lub w arboretum z rzadkimi okazami drzew i krzewów.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij