Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
„Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość”
Informacje ogólne o projekcie
12.05.2011

Informacje ogólne o projekcie

Projekt pod tytułem „Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość”

W związku z pozyskaniem przez Gminę Pietrowice Wielkie  środków  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zapraszamy mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie do korzystania z bezpłatnych form wsparcia. Projekt pod tytułem „Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość” skierowany jest do mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie. Koncepcja projektu polegała na  utworzeniu centrum społeczno – kulturalno - edukacyjnego, którego celem jest aktywizacja społeczna, kulturalna i edukacyjna kobiet, mężczyzn i dzieci. Centrum zlokalizowane zostało w zrewitalizowanych budynkach na terenie obszaru poprzemysłowego a całość działań koordynuje Gmina Pietrowice Wielkie. Potrzeba realizacji powyższego projektu zrodziła się z braku zaplecza, które mogłoby pełnić funkcję animatora społecznego, kulturowego, edukacyjnego i być wspólnym mianownikiem dla procesów integracyjnych i aktywizacyjnych zachodzących na terenie naszej gminy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury służącej kontaktowi mieszkańców z kulturą, edukacją oraz reintegracji i aktywizacji, co do tej pory negatywnie wpływać mogło na obniżanie komfortu życia mieszkańców. Poprzez otwarcie centrum chcielibyśmy zaktywizować kobiety i mężczyzn, którzy jako ludność wiejska mają utrudniony dostęp do korzystania z różnego rodzaju poradnictwa, dostępu do nowych form i metod wsparcia na rynku pracy oraz rozwoju zawodowego a także utrudniony dostęp do różnych form rozwoju i integracji społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz będzie stymulowała kobiety i mężczyzn do współpracy na rzecz rozwiązani problemów „gorszego” dostępu do edukacji , kultury i innych przedsięwzięć społecznych. Powołanie do życia centrum podniesie komfort życia przede wszystkim kobiet  w zakresie dostępu do bazy społeczno-kulturalnej oraz edukacji. W trakcie 12 miesięcznej realizacji projektu mieszkańcy gminy uczestniczyć będą mogli w następujących działaniach:

·          Konsultacje społeczne (prawnik, doradca zawodowy, logopeda, psycholog)

·          Zajęcia rekreacyjne dla kobiet

·          Wystawy, koncerty

·          Konkurs stołów wielkanocnych, Kiermasz Bożonarodzeniowy

·          Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Do tej pory uruchomiono zajęcia rekreacyjne dla kobiet oraz konsultacje społeczne. Szczególnie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych gdzie uzyskać można bezpłatną poradę specjalisty w kwestiach: psychologicznych ze specjalizacją na psychologię dziecięcą – problemy szkolne, wychowawcze, rozwojowe, rodzinne, zawodowe, logopedycznych – problemy z wymową dzieci oraz dorosłych – zauważasz, że w trakcie zabawy dziecko w wieku przedszkolnym nie jest rozumiane przez rówieśników, ma problemy w kontaktach z innymi z nadaniem informacji, wymawia głoski inaczej od przyjętych norm, nie wymawia pewnych głosek, wyrazy skraca, opuszcza głoski lub redukuje w trudnym zbiegu głosek, oceniasz, że jego poziom rozwoju mowy jest opóźniony w stosunku do wieku życia rówieśników. Porady prawnika – adwokata – prawo rzeczowe, rodzinne, karne, pracy oraz porady doradcy zawodowego – problemy młodzieży oraz dorosłych w znalezieniu pracy, w wyborze szkoły, zawodu, kurów dokształcających.

W najbliższym czasie odbędzie się również Konkurs stołów wielkanocnych, koncert muzyki klasycznej oraz wystawa prac plastycznych. Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest bezpłatne. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie lub na stronie www.pietrowicewielkie.pl. oraz pod numerem tel. 324198075 wew. 139.

 

Szczegółowy harmonogram projektu na kwiecień, maj, czerwiec 2011 r.

 

 

Konsultacje społeczne – szczegółowy harmonogram na kwiecień, maj, czerwiec 2011

 

specjalista

godzina

data

psycholog

17.00 – 18.30

13.04.2011 r.

27.04.2011 r.

11.05.2011 r.

25.05.2011 r.

08.06.2011 r.

22.06.2011 r.

logopeda

17.00 – 18.30

13.04.2011 r.

27.04.2011 r.

11.05.2011 r.

25.05.2011 r.

08.06.2011 r.

22.06.2011 r.

prawnik

17.00 – 18.30

08.04.2011 r.

22.04.2011 r.

13.05.2011 r.

27.05.2011 r.

10.06.2011 r.

24.06.2011 r.

doradca zawodowy

17.00 – 18.30

08.04.2011 r.

22.04.2011 r.

13.05.2011 r.

27.05.2011 r.

10.06.2011 r.

24.06.2011 r.

 

Zajęcia dla kobiet – szczegółowy harmonogram na kwiecień, maj, czerwiec  2011 r.

specjalista

godzina

data

samoobrona

18.45 – 19.45

05.04.2011 r.

12.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

07.06.2011 r.

14.06.2011 r.

21.06.2011 r.

28.06.2011 r.

samoobrona

18.45 – 20.15

19.04.2011 r.

26.04.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

joga gr. I

18.00 – 19.00

07.04.2011 r.

18.04.2011 r

05.05.2011 r.

12.05.2011 r.

02.06.2011 r.

09.06.2011 r.

16.06.2011 r.

23.06.2011 r.

joga gr. I

18.00 – 19.30

14.04.2011 r.

28.04.2011 r.

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.,

joga gr. II

19.30 – 20.30

07.04.2011 r.

18.04.2011 r

05.05.2011 r.

12.05.2011 r.

02.06.2011 r.

09.06.2011 r.

16.06.2011 r.

23.06.2011 r.

joga gr. II

19.30 – 21.00

14.04.2011 r.

28.04.2011 r.

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.,

 

Przedsięwzięcia kulturalno – społeczne – szczegółowy harmonogram na kwiecień, maj, czerwiec 2011 r.

 

Przedsięwzięcie

Godzina

Data

Koncert muzyki klasycznej

 

15.05.2011 r.

Wystawa plastyczna

 

15.05.2011 r.

Konkurs stołów wielkanocnych

 

09.04.2011 r.

 

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij