Dzisiaj jest:
poniedziałek, 19 marca 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały

Sesja III w dniu 28.12.2006r

28.12.2006

Uchwała nr III/36/2006 - w sprawie: zmiany uchwały o sprzedaży nieruchomości [0,14MB]

Uchwała nr III/35/2006 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,14MB]

Uchwała nr III/34/2006 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006 [0,67MB]

Uchwała nr III/33/2006 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno przedzkolnego w Pawłowie [0,16MB]

Uchwała nr III/32/2006 - w sprawie: zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie [0,27MB]

Uchwała nr III/31/2006 - w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie [0,22MB]

Uchwała nr III/30/2006 - w sprawie: ustalenia wykazu wydatków Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 [0,30MB]

Uchwała nr III/29/2006 - w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" [0,22MB]

Uchwała nr III/28/2006 - w sprawie: budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 [0,56MB]

Uchwała nr III/27/2006 - w sprawie: powołania redaktora naczelnego czasopisma "Głos Gminy" [0,11MB]

Sesja II w dniu 01.12.2006r

01.12.2006

Uchwała nr II/26/2006 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Pawłowie na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Uchwała nr II/25/2006 - w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.

Uchwała nr II/24/2006 - w sprawie: zorganizowania VII Eko - Wystawy w roku 2007.

Uchwała nr II/23/2006 - w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Uchwała nr II/22/2006 - w sprawie: podatków od środków transportowych na 2007 rok.

Uchwała nr II/21/2006 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości i od posiadania psów oraz wysokości stawek opłat administracyjnych na 2007 rok.

Uchwała nr II/20/2006 - w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr II/19/2006 - w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie do dokonywania wobec Wójta Gminy Pietrowice Wielkie czynności z zakresu prawa pracy.

Uchwała nr II/18/2006 - w sprawie: zmiany wzorów deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała nr II/17/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/16/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/15/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/14/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/13/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Gospodarki Budżetu i Promocji Gminy Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/12/2006 - w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/11/2006 - w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/10/2006 - w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/9/2006 - w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/8/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/7/2006 - w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr II/6/2006 - w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Sesja I w dniu 24.11.2006r.

24.11.2006

Uchwała nr I/5/2006 - w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/4/2006 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała nr I/3/2006 - w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/412/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 25 października 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Uchwała nr I/2/2006 - w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr I/1/2006 - w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij