Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
12.07.2013

Sesja XXVI w dniu 21.06.2013r

Uchwała nr XXVI/202/2013 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała nr XXVI/203/2013 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2012 rok

Uchwała nr XXVI/204/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – III etap”

Uchwała nr XXVI/205/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego

Uchwała nr XXVI/206/2013 w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013-2025

Uchwała nr XXVI/207/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXVI/208/2013 w sprawie: sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2012

Uchwała nr XXVI/209/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2012 r.

Uchwała nr XXVI/210/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2014r.

Uchwała nr XXVI/211/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pawłów

Uchwała nr XXVI/212/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVI/213/2013 w sprawie:  zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lekartów

Uchwała nr XXVI/214/2013 w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXVI/215/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVI/216/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXVI/217/2013 w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2013r

Uchwała nr XXVI/218/2013 w sprawie:   Przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp.z.o.o"

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij