Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
15.05.2013

Sesja XXV w dniu 29.04.2013r

Uchwała nr XXV/193/2013 w sprawie:wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/194/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XXV/195/2013 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kornice

Uchwała nr XXV/196/2013 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/197/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz. 2657 )

Uchwała nr XXV/198/2013 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pietrowice Wielkie w sołectwie Kornice.

Uchwała nr XXV/199/2013 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXV/200/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2012 – 2025

Uchwała nr XXV/201/2013 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2013 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij