Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
03.07.2012

Sesja XVI w dniu 21.06.2012r

Uchwała nr XVI/130/2012 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała nr XVI/131/2012 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2011 rok

Uchwała nr XVI/132/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2011

Uchwała nr XVI/133/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2011 r.

Uchwała nr XVI/134/2012 w sprawie:  ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pietrowice wielkie

Uchwała nr XVI/135/2012 w sprawie:  zmiany w uchwale
Nr XV/127/ 2012 Rady Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia
23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pietrowice Wielki

Uchwała nr XVI/136/2012 w sprawie:  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód dostawczy używany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała nr XVI/137/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pietrowice Wielkie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała nr XVI/138/2012 w sprawie: przedłużenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie na okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r.

Uchwała nr XVI/139/2012 w sprawie:  zmian w budżecie gminy 2012 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij