Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
06.09.2011

Sesja IX w dniu 26.08.2011r

Uchwała nr IX/73/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/74/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Amandowie

Uchwała nr IX/75/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie
dotychczasowemu najemcy w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/76/2011 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników
na kadencję 2012-2015

Uchwała nr IX/77/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia  2 czerwca w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie  
Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IX/78/2011 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy
Pietrowice Wielkie Nr VII/10/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. 

Uchwała nr IX/79/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice
Wielkie do projektu pod tytułem „Wszyscy mamy równe szans”
o nr WND-POKL.09.01.02-24-022/11 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr IX/80/2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011–2020

Uchwała nr IX/81/2011 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij