Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
01.07.2011

Sesja VIII w dniu 17.06.2011r

 Uchwała nr VIII/65/2011w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem
w wykonania budżetu za 2010 rok  

Uchwała nr VIII/66/2011w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2010 rok

Uchwała nr VIII/67/2011w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od
dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r.

Uchwała nr VIII/68/2011w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za rok 2010

Uchwała nr VIII/69/2011w sprawie: powołania Zespołu dla
przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach

Uchwała nr VIII/70/2011w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych
realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Pietrowice Wielkie – I etap”

Uchwała nr VIII/71/2011w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości Samborowice

Uchwała nr VIII/72/2011w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2011 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij