Dzisiaj jest:
czwartek, 13 grudnia 2018

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
01.07.2011

Sesja VII w dniu 02.06.2011r

Uchwała nr VII/55/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości niezabudowanej położonej w Cyprzanowie

Uchwała nr VII/56/2011w sprawie: przyjęcia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w
Gminie Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VII/57/2011w sprawie: przyjęcia Regulaminu
nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr VII/58/2011w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich za 2010 rok  

Uchwała nr VII/59/2011w sprawie: określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VII/60/2011w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie
 uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego siedziba
w Krzyżanowicach polegające na ograniczeniu jego działalności 
i udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidacji Poradni
Neurologicznej, Poradni medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej,
Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni 
Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i
Poradni Logopedycznej.

Uchwała nr VII/61/2011w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXXVIII/387/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z
dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu Dodatkowe uchwały

Uchwała nr VII/62/2011w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała nr VII/63/2011w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2011-2020

Uchwała nr VII/64/2011w sprawie: z sprawie zmian do budżetu Gminy
na 2011 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij