Dzisiaj jest:
wtorek, 26 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
08.02.2011

Sesja IV w dniu 27.01.2011r

Uchwała nr IV/22/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2011 rok

Uchwała nr IV/23/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej na 2011 rok

Uchwała nr IV/24/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Promocji Gminy
na 2011 rok

Uchwała nr IV/25/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ekologii Rolnictwa i Leśnictwa na 2011 rok

Uchwała nr IV/26/2011w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała nr IV/27/2011w sprawie:  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej na 2011 rok

Uchwała nr IV/28/2011w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kornicy stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/29/2011w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr IV/30/2011w sprawie: zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr IV/31/2011w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach wielkich w partnerstwie z Gminną Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich projektu konkursowego na lata 2011-2012 pod tytułem „Słońce w Tobie – szansa dla młodych mieszkańców Pietrowic Wielkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr IV/32/2011w sprawie: przystąpienia Gminy Pietrowice Wielkie do projektu pn: „Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr IV/33/2011w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie
na lata 2011–2020

Uchwała nr IV/34/2011w sprawie: określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr IV/35/2011w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij